جهت اطلاع از آخرین خبرها مشترک خبرنامه ما شوید
اساتید
دکتر محمد ملازم

دکتر محمد ملازم

رادیولوژیست (متخصص تصویربرداری تشخیصی) دامپزشکی از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی بخش رادیولوژی و جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مشاهده اطلاعات کامل

آخرین سمینارهای دکتر محمد ملازم

اولین کارگاه  آموزش برندسازی شخصی در دامپزشکی
اولین کارگاه آموزش برندسازی شخصی در دامپزشکی
دکترعلیرضا وجهی

دکترعلیرضا وجهی

رادیولوژیست (متخصص تصویربرداری تشخیصی) دامپزشکی از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی بخش رادیولوژی و جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مشاهده اطلاعات کامل
دکتر ایمان معماریان

دکتر ایمان معماریان

دامپزشک عمومی
کارگروه حیات وحش مشاهده اطلاعات کامل
دکتر سید مهدی نصیری

دکتر سید مهدی نصیری

فارغ التحصیل 1392 دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

فارغ التحصیل 1386 دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی (دانشیار) بخش رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مشاهده اطلاعات کامل
دکتر حامد منصور

دکتر حامد منصور

فارغ التحصیل 1389 دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه تهران

دارای بورد تخصصی در رشته کلینیکال پاتولوژی در سال 1394 از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

مدرس درس کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

مدرس اولین کارگاه آموزشی بیماریهای تولیدمثلی رایج در اسب در سال 1393

داور آخرین دوره کنگره دانشجویی دامپزشکی در سال 1394

مدرس پاتولوژی عمومی به دانشجویان علوم ازمایشگاهی پزشکی 89-91 دانشگاه آزاد واحد چالوس

مدرس زبان تخصصی به دانشجویان کارشناسی علوم ازمایشگاهی پزشکی 89-91 دانشگاه آزاد واحد چالوس مشاهده اطلاعات کامل
دکتر داریوش شیرانی

دکتر داریوش شیرانی

دکتر ایمان معماریان

دکتر ایمان معماریان

دکتر امید زهتاب ور

دکتر امید زهتاب ور