جهت اطلاع از آخرین خبرها مشترک خبرنامه ما شوید
دکتر حامد منصور
دکتر حامد منصور
فارغ التحصیل 1389 دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه تهران

دارای بورد تخصصی در رشته کلینیکال پاتولوژی در سال 1394 از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

مدرس درس کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

مدرس اولین کارگاه آموزشی بیماریهای تولیدمثلی رایج در اسب در سال 1393

داور آخرین دوره کنگره دانشجویی دامپزشکی در سال 1394

مدرس پاتولوژی عمومی به دانشجویان علوم ازمایشگاهی پزشکی 89-91 دانشگاه آزاد واحد چالوس

مدرس زبان تخصصی به دانشجویان کارشناسی علوم ازمایشگاهی پزشکی 89-91 دانشگاه آزاد واحد چالوس

اطلاعات تکمیلی

سمینار ها

برگزار شد

اصول تفسیر کاربردی هماتولوژی و بیوشیمی بالینی در سگ و گربه

محل برگزاری :کلاس درس بیمارستان آموزشی دام های کوچک داشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/01/27
مشاهده