جهت اطلاع از آخرین خبرها مشترک خبرنامه ما شوید
دکتر سید مهدی نصیری
دکتر سید مهدی نصیری
فارغ التحصیل 1392 دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

فارغ التحصیل 1386 دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی (دانشیار) بخش رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات تکمیلی

سمینار ها

برگزار شد

اصول تفسیر کاربردی هماتولوژی و بیوشیمی بالینی در سگ و گربه

محل برگزاری :کلاس درس بیمارستان آموزشی دام های کوچک داشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/01/27
مشاهده