کارگاه آناتومی کاربردی رادیوگرافی جمجمه و ستون مهره های دام های کوچک

کلاس درس بیمارستان آموزشی دام های کوچک داشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
1395/09/26
برگزار شد

اطلاعات تکمیلی

محل برگزاری

سالن

کلاس درس بیمارستان آموزشی دام های کوچک داشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

آدرس

تهران- خیابان دکتر قریب- نرسیده به آزادی

اساتید

دکتر محمد ملازم
دکتر محمد ملازم
دکتر امید زهتاب ور
دکتر امید زهتاب ور