کارگاه نیم روزه آناتومی کاربردی رادیوگرافی اندام های حرکتی و لگن سگ و گربه

کلاس درس بیمارستان آموزشی دام های کوچک داشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
1395/08/28
برگزار شد

اطلاعات تکمیلی

مجموعه کارگاه های اناتومی کاربردی رادیوگرافی به منظور کسب اطلاعات در مورد آناتومی برخی حیوانات که در واحد های درسی مطرح نشده، و یادگیری اناتومی به گونه ای که در طب برایمان ملموس باشد،به شرح زیر برگزار می گردد:
1.کارگاه اناتومی کاربردی رادیوگرافی اندام های حرکتی سگ و گربه
2.کارگاه اناتومی کاربردی رادیوگرافی جمجمه و ستون فقرات سگ و گربه
3.کارگاه اناتومی کاربردی رادیوگرافی محوطه بطنی سگ و گربه
4.کارگاه اناتومی کاربردی رادیوگرافی قفسه سینه سگ و گربه
5.کارگاه اناتومی کاربردی رادیوگرافی اندام های حرکتی اسب
6.کارگاه اناتومی کاربردی رادیوگرافی پرندگان زینتی متداول 
همه ی کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی و گواهی شرکت در کارگاه می باشد،و برای همه ی دامپزشکان به خصوص افرادی که کار بالینی میکنند از جمله جراحان،رادیولوژیست ها و دست اندرکاران طب بالینی و...می تواند مفید باشد.
برای ثبت نام ابتدا ثبت نام خود را در سایت www.hampardazan.com کامل کرده،سپس طی48 ساعت مبلغ شهریه را به شماره حساب0033327021 بانک تجارت کاوه کد331 به نام سید مهدی قمصری و علیرضا باهنر واریز گردانید،کسانی که پکیج کارگاه ها را قبل از شروع دوره ثبت نام کنند از تخفیف بیست درصدی اضافه برخوردار خواهند گشت


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره09120378651 تماس حاصل کنید

اساتید

دکتر محمد ملازم
دکتر محمد ملازم
دکتر امید زهتاب ور
دکتر امید زهتاب ور

حامیان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران