جهت اطلاع از آخرین خبرها مشترک خبرنامه ما شوید
تماس با ما

فرم تماس با ما

اطاعات تماس

آدرس
تهران،خیابان قریب دانشکده دام‍‍‍‍‍‍‍‍‍پزشکی دانشگاه تهران. بخش رادیولوژی
شماره های تماس
021-611117149
0939-9011199
ارتباط با ایمیل
hampardazan.omid@gmail.com